ELCYKELPREMIE 25%

Elcykelpremie

Regeringens nya elcykelpremie ger möjlighet att få tillbaka 25% av inköpspriset för en elcykel.

I december 2017 röstade Riksdagen igenom regeringens förslag om en elcykelpremie. Från och och med 1 februari 2018 kan du som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel söka bidrag hos Naturvårdsverket. Elfordonspremien gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017.

Länk till information om hur du ansöker hos Naturvårdsverket:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-kop-av-elcykel-eller-elmoped/

Information om premien:

Premien kommer riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien. Det sätts en gräns om en premie per person och år. Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms. men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017 (är därför viktigt att folk som har köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med detta datum sparar sittkvitto om de vill ansöka om bidraget) På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer. Naturvårdsverket ansvarar för utbetalningen av bidraget (se länk ovan).


Klicka på bilderna nedan för att komma direkt till våra leverantörers hemsida.

ecoride250jpg

batavus_logopngStefans Skog & Fritid AB
Norrtullsgatan 15
711 30 Lindesberg
Tel: 0581-143 70
Epost: info@skogochfritid.se